Artikel |Zes trends van innovatie-expert Menno Lammers #StedArch

Pioniers experimenteren er op los. Early adopters oogsten. Overal duiken best practises op. Je ziet kleurrijke nieuwe landschappen ontstaan. Met meer openheid, creativiteit en innovatie. Het borrelt en bruist. Een aantal trends domineren.

 1. building-characterPotentieel ontketenen — Het komende jaar zal het aantrekken van ‘karakter’ belangrijker worden dan het aantrekken van vaardigheden. Vaardigheden kun je aanleren. Organisaties worden zich steeds meer bewust dat het karakter het onderscheidend vermogen is om klantwaarde te genereren. Het potentieel van mensen ontketenen en verbinden met anderen, dat is de uitdaging. Veel rationele en fysieke activiteiten worden gedigitaliseerd en gerobotiseerd. (Jonge) mensen willen uitgedaagd worden. Gebeurt dat niet dan stappen ze op en gaan op zoek naar bedrijven waar ze wel het verschil kunnen maken. Of ze beginnen voor zichzelf of richten een start-up’s met anderen. ‘High potentials’ blijven niet vechten tegen oude systemen, maar willen nieuwe bouwen. In 2015 gaan we ‘human resource management’ opnieuw ontdekken, ontwikkelen en herwaarderen.

Lees verder

Geplaatst in BOO|s|T, Trends | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Artikel | Tijd van sturen op bouwvolume voorbij

Technologische ontwikkelingen gaan de bouwsector radicaal veranderen. Bedrijven die niet nadenken over hoe ze daar op moeten inspelen zullen het de komende jaren moeilijk krijgen, voorspelt business innovator Menno Lammers (1977).

Met zijn netwerkorganisatie BOO|s|T Business Innovation ontdekt, ontwikkelt en realiseert hij nieuwe “business” voor bedrijven in de bouwsector. “Her en der zie ik wel ICT-innovaties, maar de meeste daarvan zijn gericht op het optimaliseren van het verleden. Nooit hoor ik bijvoorbeeld een groot bouwbedrijf over een ‘internet-first’ strategie.” Lammers excuseert zich voor het gebruik van Engelse termen, maar in zijn vakgebied is het Engels nu eenmaal de gangbare taal.

2012-12-16 13.24.44De business innovator heeft een verklaring voor de geringe ICT-innovaties in de bouwsector. “Vooral in het management van de bouwbedrijven is men conservatief ten opzichte van ICT-ontwikkelingen. De bestuurders weten wel dat het belangrijk is, maar ze zijn er niet mee opgegroeid zoals de nieuwe generatie. Daarom geven ze er over het algemeen weinig prioriteit gaan.” Dat is onverstandig, vindt Lammers. “Mensen die denken dat de ontwikkelingen stapje voor stapje te maken zijn, vergissen zich. We gaan de komende jaren meer werk creëren voor machines en software dan voor mensen.”

De technologische veranderingen gaan zo snel dat niemand de toekomst precies kan voorspellen, zegt Lammers. Juist daarom is het volgens hem van essentieel belang om nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Verwacht het onverwachte. De business innovator noemt als voorbeeld de ondergang van foto- en filmmaker Kodak en de opkomst van de foto-app Instagram. “Ooit had Kodak 145.000 mensen in dienst, terwijl Instagram groot is geworden met nog geen twintig werknemers. Instagram is voor een miljard dollar gekocht door Facebook en Kodak is in 2012 failliet gegaan.” Lammers voorspelt dat “destructieve innovaties” ook in de bouw zullen gaan plaatsvinden.

Een andere “boeiende ontwikkeling” vindt hij dat spelers van buiten de sector zich op de bouw richten. Spelers met geld. “IKEA bouwt in Londen een complete wijk en verkoopt sinds kort ook zonnepanelen. Google heeft een zelfrijdende auto gemaakt, maar waarom zouden ze in de toekomst geen huizen gaan ontwikkelen? Wie weet koopt Google in de toekomst wel een lokale bouwer met een internet-first strategie over, net zoals bij Instagram is gebeurd.”

Lammers verwacht dat op termijn kleine nieuwe ondernemingen het de grote spelers in de bouwsector lastig gaan maken. “Er zullen bedrijfjes van vijf, zes man ontstaan die de architect, installateur (onder)aannemer overslaan. De traditionele bouwsector moet zich zorgen gaan maken over de toekomst. Consumenten en bedrijven kopen steeds vaker direct bij de producent of ze delen spullen via online marktplaatsen.” De business innovator noemt als voorbeelden Peerby voor gereedschap en FLOOW2, waar bedrijven en instellingen materieel, maar ook kennis en kunde van medewerkers onderling kunnen huren of verhuren.

Sorry your lifestyle is out of stockBouwbedrijven moeten op een andere manier gaan denken, vindt Lammers. “De bouw was altijd gewend om woningen te bouwen en die vanzelf wel kwijt te raken. De tijd dat vooral gestuurd kon worden op bouwvolume is voorbij. Bouwen an sich is geen doel meer, het gaat om het faciliteren van wonen en werken. Ondernemingen in de bouwsector zullen zich de komende jaren moeten gaan afvragen waarom zij op aarde zijn.”

Als ze dat weten kunnen ze daar hun business model op aanpassen, zegt de business innovator. “Slimme” bouwbedrijven zullen meer diensten moeten gaan aanbieden dan alleen het bouwen van objecten. “Denk bijvoorbeeld aan een verhuisservice, zorg of meer op de persoonlijke wensen van de klant gerichte slimme toepassingen.” Bedrijven dienen volgens Lammers te gaan bouwen op basis van customer experience, ofwel “klantgericht, sneller, kwalitatief hoogstaand, goedkoper en interactiever”.

social-networkDaarbij kan big data van pas komen, een ander toverwoord uit de technologische newspeak. Ondernemingen in de bouwsector beschikken nu al over veel informatie en hebben toegang tot eindeloze andere (openbare) informatie. De vraag is welke conclusies ze daaruit kunnen trekken. Lammers: “Big data is een grote bak met waardevolle gegevens. Als bouwbedrijven zelf niet de kennis in huis hebben om verbanden en trends te herkennen zullen ze analisten moeten inhuren.”

Volgens de business innovator zijn er op dit moment naast big data nog drie grote ICT trends: cloud computingmobile en social. Wat moet de bouwsector met deze ontwikkelingen? Het allereerst heel goed volgen, zegt Lammers. Vervolgens dienen bedrijven heel goed na te denken wat voor hen waarde creëert. Anders gezegd: ondernemingen doen er verstandig aan een digitale strategie te ontwikkelen. “Weet een bouwbedrijf of een woningcorporatie hoe zij er uit zien op het internet? Ik hoor ze er niet over.”

Cloud computing is vooral erg handig voor de samenwerking binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Via de cloud kan binnen een bouwteam informatie onbeperkt en real timeworden uitgewisseld. Zo is bijvoorbeeld de technologie voor BIM (Bouwwerk Informatie Model) altijd beschikbaar. Lammers: “Ketensamenwerking is nu hot and happening, omdat met goede samenwerking de faalkosten fors gereduceerd kunnen worden.”

Smart City  De business innovator ziet naast de vele bedreigingen ook kansen voor bouwbedrijven in het online tijdperk. Als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling van smart cities. “Steden worden weer steeds populairder om te wonen, hoe gaan we voor al die mensen kwaliteit van leven op peil houden en verbeteren?” Omdat meer en meer op (mobiele) internet wordt gekocht is er minder behoefte aan winkels en is er een andere winkelbehoefte ontstaan, zegt Lammers. “Bouwbedrijven die op die ontwikkelingen inspelen kunnen de steden van de toekomst gaan vormgeven.”

De ondernemingen zijn volgens de business innovator daarbij niet afhankelijk van de overheid, die zich vanwege bezuinigingen in veel gevallen terugtrekt. “Met nieuwe vormen van financiering, zoals crowd funding, ontstaan nieuwe business modellen. Het is een unieke periode met veel kansen, maar om die te benutten moet je wel weten welke ontwikkelingen er gaande zijn.”

Drie tips van business innovator Menno Lammers:

1. Volg (technologische) trends en ontwikkelingen, ook buiten de sector.

2. Ontwikkel op basis daarvan nieuwe business modellen en concepten.

3. Houd start ups in de gaten. “Google is niet echt bang voor wat Microsoft doet, maar vooral voor wat er in de garageboxen bedacht wordt.”

Bron: Cobouw / Brian van der Bol – 25 oktober 2013

Geplaatst in BOO|s|T | Een reactie plaatsen

Artikel | Bouw vraagt om nieuwe business modellen

De bouwsector verandert en de komende decennia draait het om vernieuwingstalent en aanpassingsvermogen. Organisaties die snel anticiperen op de versplinterende klantvraag door nieuwe business modellen te ontwikkelen zijn de winnaars van morgen, vindt Menno Lammers.

Sorry your lifestyle is out of stockIn de afgelopen decennia hadden veel organisaties in de gebouwde omgeving een gezond business model. Inmiddels hangt de vlag er anders bij als gevolg van drastische veranderingen in de woning- en utiliteitsmarkt, waardoor organisaties ervaren dat hun huidig business model – de grondgedachte van hoe een organisatie gedeelde waarde creëert, levert en behoudt – niet meer werkt. De oorzaak hiervan is onder andere het veranderende consumentengedrag, de financiële banken crisis, stagnerende woningmarkt, groei aan leegstand van gebouwen, het internet en (gratis) toegang tot informatie, nieuwe technologie en gewijzigde wet- en regelgeving.

Nieuwe business modellen hebben de kracht om een golf van ontwikkeling in de bouwsector te ontketenen. Bij het ontketenen van deze golf spelen de klanten een essentiële rol, want zij bepalen – tot steeds extremere mate – de economie. Helaas hebben veel organisaties de meest fundamentele vraag uit het oog verloren: is ons product / dienst goed voor onze klant? In de bouwsector weten veel organisaties eigenlijk alleen maar wat ze de markt aanbieden en hoe ze dat doen (bijvoorbeeld een nieuwe woning o.b.v. ketensamenwerking, BREEAM gecertificeerde school of een gerenoveerd kantoor gemodelleerd in BIM). Maar weinig organisaties kunnen benoemen waarom ze activiteiten ondernemen die ze ondernemen. De organisaties die dat wel helder hebben zijn in staat klanten daadwerkelijk aan te spreken en verbinding te maken. De noodzaak om uit te zoeken wat hun ‘waarom’ is, is voor organisaties in de bouwsector alleen nog maar groter geworden.

Markten veranderen sneller dan organisaties, aangejaagd door drie factoren: toename technologische vernieuwing, sterkere versplintering klantbehoefte en een platter wordende wereld. In de steeds sneller veranderende tijden zijn de winnaars van vandaag steeds sneller de verliezers van morgen. ‘Agility’, ofwel het vermogen zich snel te kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden, wordt steeds belangrijker voor organisaties. Rijksoverheid, gemeenten, bouwers, installateurs, architecten, kennisinstellingen, brancheorganisaties en venieuwingsinitiatieven moeten op zoek gaan naar nieuwe agile waarde-, business- en verdienmodellen. Een verandering van het business model opent namelijk nieuwe perspectieven. We zullen waarde moeten herdefiniëren en op zoek gaan naar het creëren van gedeelde waarde (economisch, ecologisch, sociaal-maatschappelijk) voor alle stakeholders.

Innoveren met business modellen en trends vraagt wel om ‘kick-ass saints’, want voor het verhogen van de vitaliteit van je organisatie moet je twee tegenstrijdige eisen aanpakken: strategische helderheid en continuïteit (waarom) en operationele agility en veerkracht (wat en hoe). Waar ga je beginnen?

1)   Creëer bewustzijn en betrokkenheid voor de noodzaak van een nieuwe business model (als het er al niet is) en zorg met een diversiteit aan mensen voor relevante kennis op het gebied van klanten, technologie en omgeving;

business-model-canvas2)   Ontwerp een nieuw business model (Business Model Generatie) waarin een unieke waardepropositie beschreven staat, die problemen van klanten oplost en voorziet in klantbehoeften. Werk daarnaast de onderwerpen klantsegmenten, kanalen, klantrelaties, key resources, kernactiviteiten en key partners uit;

3)   Ontwikkel up-to-datete verdienmodellen (inkomstenstromen en kostenstructuur) zoals: het abonnementenmodel, freemium, Bait & Hook, lenen/ruilen, leasen, in-game selling, intermediair of pop-up bedrijf. Kijk bijvoorbeeld naar OVG dat een nieuw duurzaam financieringsmodel voor de bouw van bedrijfspanden ontwikkelde in samenwerking met leveranciers. OVG least van de leveranciers de onderdelen voor het object. De leveranciers blijven zo eigenaar van de onderdelen en krijgen ze terug na de looptijd en de klant betaalt huur.

4)   Investeer in (elkaars) vernieuwingstalent – zoals Lincubator – om de nieuwe business modellen en concepten succesvol te maken. Zij zijn de ‘buitenboordmotoren’ van de organisatie die de anderen zullen meenemen naar de nieuwe werkelijkheid.

Laat je dan ook niet vangen of kapot maken door het verouderde business model. Verhoog van de vitaliteit van je organisatie door in te spelen op trends, het ontwikkelen van nieuwe business modellen en concepten en maak verbinding met vernieuwingstalent. We hebben organisaties nodig met veel aanpassingsvermogen die bovendien innovatief en inspirerend zijn, maar zeker niet minder efficiënt, gedisciplineerd of prestatiegericht. Ben jij klaar om de golf van ontwikkelingen in de bouwsector te ontketenen?

Bron: www.cobouw.nl – 18 oktober 2013

Geplaatst in BOO|s|T | Een reactie plaatsen

Artikel | Het nieuwe ondernemersklimaat komt in zicht!?

Het verlangen naar een bouwsector uit de eenentwintigste eeuw wordt met de dag groter. Internet zal de komende tien jaar organisaties en overheden binnenste buiten en buitenste binnen keren, op het gebied van werk, organisatiestructuur, kennis, klantwaarde, et cetera. Het nieuwe ondernemersklimaat komt meer en meer in zicht.

In de afgelopen acht maanden heb ik mij als business innovator voortdurend afgevraagd: hoe kan een nieuw ondernemersklimaat in de bouwsector worden gecreëerd, gestimuleerd en ondersteund? Deze vraag kwam meer op de voorgrond nadat ik het boek ‘Makers’ van Chris Anderson (@chr1sa / DIYdrones / CEO van 3D Robotics) had gelezen. Ik ben door het lezen van dit boek meer en meer overtuigd geraakt dat nieuwe bedrijven met de nieuwe ondernemersmentaliteit de aanjager zullen zijn voor de paradigmashift in de bouwsector.

Waarom bestaan er bedrijven — In 1937 publiceerde Ronald Coase het baanbrekende artikel ‘The Nature of the Firm’ waarin hij antwoord geeft op de vraag: waarom bestaan er bedrijven? Bedrijven bestaan om de ‘transactiekosten’ te minimaliseren zoals tijd, problemen, onduidelijkheden en fouten. Bill Joy bracht in 1990 tijdens een interview een onvolkomenheid in het model van Coase aan het licht. ‘Ongeacht welke organisatie je bent, de slimste mensen werken voor een andere organisatie’ (Wet van Joy) merkte hij op. Hij bedoelde: we werken niet met de beste mensen om de transactiekosten te minimaliseren. We werken eerder met degenen die het bedrijf heeft weten in te huren / aan te nemen. Ook geven bedrijven de voorkeur aan mensen met ervaring in de branche en beschouwen diploma’s en werkervaring als graadmeter voor intelligentie en arbeidsethos.

Veranderende arbeidsmarkt — Gelukkig is de arbeidsmarkt aan het veranderen. Dankzij het internet hoef je geen genoegen te nemen met de talenten van je collega aan het bureau naast je. Je zoekt de meeste getalenteerde mensen op het internet – bijvoorbeeld via platforms als Elance of oDesk – of in je (virtuele) netwerk en vraagt hun de klus te klaren, ook al zit jij in Nieuwegein, Edinburgh of Wuhan. Getalenteerde mensen kunnen overal wonen en hoeven niet te verhuizen om een bijdrage te leveren. In de toekomst zullen bedrijven in de bouwsector kleiner, vitueler en informeler zijn. De meeste deelnemers van de organisatie zijn geen werknemers meer. Ze (re)organiseren zich spontaan in gemeenschappen en worden eerder gedreven door autonomie, meesterschap en zingeving dan door loyaliteit en plicht. Het maakt niet uit voor wie de getalenteerde mensen werken; als het project interessant genoeg is, zullen de talenten het weten te vinden. Digital leadershipKleine nieuwe bedrijven die uitgroeien tot grotere bedrijven gaan echt nieuwe banen (die er recentelijk nog niet waren) creëren. Zij hebben geen overtollig vet, maken gebruik van het netwerkeffect door de open onlinegemeenschap, handelen vanuit ‘internet first’ en zijn mondiaal georiënteerd. De grootste uitdaging – dankzij automatisering waardoor voordelen van goedkope arbeid afneemt – zit in: de nabijheid van de consument, creativiteit, flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Succesvolle nieuwe bedrijven – als dienend onderdeel van maatschappelijk ecosysteem in verandering – hebben een hoog ‘multiplier effect’ wat extra positief is voor de maatschappij.

Nieuwe cultuur — Het is noodzakelijk om (zelf) te bouwen aan de nieuwe ondernemersmentaliteit, een nieuwe cultuur. Een cultuur waarin de social-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten. Hierbij gaat het niet direct om de talenten die men heeft, maar wat men er mee doet. Andere factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, ras en geslacht mogen er (in principe) geen rol bij spelen. Een cultuur waar we positief staan tegenover het nemen van risico’s en maken van fouten, met een gerichte samenwerking waarbij we geloven in de ‘favor bank’. Een sterke flexibele arbeidsmarkt, een ondernemende samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en burgers ondersteunt door ondersteunende diensten (advocatuur, accountants, executive search, coaching) en duurzame kwaliteit van leven.

Maak het verschil — Gebruik maken van de hedendaagse mogelijkheden en inspelen op de ontwikkelingen van morgen, begin een bouwonderneming op het internet. Start een nieuwe ‘opensource’ afdeling waar huizen voor 100% prefab worden gebouwd door robots in samenwerking met mensen over de hele wereld. Begin voor jezelf of samen met anderen. Zoek changemakers om het verschil te gaan maken. Werk je ideeën uit met friskijkers en ga aan de slag met dwarsdoeners en wordt ook onderdeel van het nieuwe ondernemersklimaat.

Auteur: Menno Lammers | Business Innovator | www.boostbusinessinnovation.nl

Bron: Cobouw – 7 september 2013

Geplaatst in BOO|s|T | Een reactie plaatsen

Artikel | Iedere organisatie wordt intermediair van personeel

Toegang wordt het nieuwe bezit. Door het zichtbaar maken van menselijk kapitaal – zoals kennis, vaardigheden en talenten – kunnen we vraag en aanbod hiervan met elkaar verbinden en optimaler benutten door het met elkaar te delen. Organisaties die de herintroductie van ruilen en delen vanuit deze nieuwe context optimaal benutten zijn de winnaars van morgen.

Maatschappelijk fenomeen

Ruilen en delen was voor de uitvinding van het geld de enige manier van handelen. Vroeger was het de gewoonste zaak van de wereld om spullen – zoals gereedschappen, huishoudelijke apparaten, bedrijfsmaterieel- en ruimten –  gezamenlijk aan te schaffen en te delen met anderen. Simpelweg omdat er geen geld en geen behoefte was om zelf alles aan te schaffen. Bedrijven – met name in de agrarische sector – schafte productiematerieel gezamenlijk aan en organiseerden hiermee de werkzaamheden. Daarnaast hielpen ze elkaar ook bij onderbezetting van kennis en vaardigheden. Maar als ‘delen’ als zo lang een maatschappelijk fenomeen is, waarom is dit nu zo’n grote stap en angst geworden?

In de afgelopen decennia maakten we een ongekende ontwikkeling van materiële welvaart mee. Productieprocessen zijn geoptimaliseerd en vernieuwd en supply chains zijn geglobaliseerd. Allemaal ten diensten van de ‘lineaire’ industriële economie. In de afgelopen jaren hebben organisaties ook hard gewerkt aan het creëren van merken. Hierdoor is er een gevoel ontstaan dat we meer vertrouwen hebben in het merk dan in mensen. Massacommunicatie en advertising hebben hier extra aan bijgedragen. Daarnaast is er een beleving gecreëerd dat afstand tussen mensen ons gelukkiger zou maken. Echter is het tegendeel waar, want we vulden deze leegte op met het kopen van spullen. Bezit werd een nieuwe maatstaaf.

Deeleconomie

In de hedendaagse maatschappij worden termen als Sharing Economy, Collaborative Consumption of Acces Economy weer populairder. Deze economieën verwijzen allemaal naar het delen van bezit: toegang tot producten en diensten is belangrijker dan het bezit ervan. Deze gedachtegang is geen trend, maar vormt de basis van veel nieuwe business modellen en met dank aan internet zijn mensen zijn nu nog beter, gemakkelijker en sneller in staat om van alles met elkaar te delen. Marktplaatsen die dit delen faciliteren schieten als paddenstoelen uit de grond; buurtbewoners delen maaltijden (Thuisafgehaald), gereedschap wordt uitgewisseld (Peerby), auto’s worden tijdelijk verhuurd (Snappcar) en kamers in je huis worden gehuurd door toeristen (AirBnB). Particulieren verdienen een extra zakcentje door hun bezittingen tijdelijk beschikbaar te stellen voor anderen die er naar op zoek zijn. Sinds vorig jaar hebben ook bedrijven de mogelijkheid om materieel en diensten met elkaar te delen. Dit wordt gefaciliteerd door de business-to-business marktplaats Floow2.

Delen van kennis, kunde en talent

images-1Via al deze marktplaatsen kunnen we een overzicht creëren van wie er welke producten, materieel, goederen een diensten tijdelijk beschikbaar heeft en hiervan financieel en maatschappelijk profijt hebben. Maar waarom maken we menselijk kapitaal – de voorraad kennis, kunde, ervaring en talent – dan ook niet inzichtelijk en toegankelijk? Veel menselijk kapitaal is op de verkeerde plaats, wordt onderbenut of is verborgen. Het inzichtelijk en transparant maken van kennis, kunde en talenten vergroot de sociale waarde van mensen en biedt kansen voor zowel de mensen zelf als voor bestaande organisaties. Bijvoorbeeld een administrateur die in zijn vrije tijd evenementen organiseert, kan waarde leveren bij een bedrijf ten tijden van een groot evenement, maar waar een tekort aan kennis, ervaring en mankracht is om het te organiseren. Door mensen in hun kracht in te zetten op rollen en/of functies, ook in andere bedrijven, zal de arbeidsvreugde toenemen, waardoor de klant, netwerkpartners en andere stakeholders beter worden geholpen met als gevolg dat de productiviteit en winst worden vergroot. Daarnaast leren mensen van organisaties elkaar beter kennen, waardoor ze beter kunnen gaan samenwerken om bijvoorbeeld te innoveren. Dit alles levert de switch op van menselijk naar sociale waarde.

Het inzichtelijk maken van vraag en aanbod van menselijk waarde levert een bijdrage aan de groei van organisaties, de maatschappij en het welzijn van de mens. Iedere organisatie kan in de toekomst dus ook intermediair worden. Personeel kan tussen organisaties onderling worden verhuurd. Een financial controller, marketing medewerker of receptioniste die full-time in dienst is maar eigenlijk één dag te weinig werk heeft, kan ook tijdelijk in een andere organisatie worden ingezet. Of  bijvoorbeeld een Technische dienst of interieurverzorger die meerdere bedrijven in de omgeving ondersteund. De mogelijkheden zijn oneindig.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat, in de huidige economische situatie, bedrijven het vaste personeel niet de deur hoeven te wijzen. Door tijdelijke detachering bij collega-bedrijven, wordt tegelijkertijd nieuwe kennis en ervaringen opgedaan en de salariskosten worden gedekt. De flexibiliteit van bedrijfsvoering wordt vergroot. Ruilen en delen wat je hebt wanneer je het zelf niet gebruikt, is zowel winstgevend als waardevol: It’s Time to Share!

Bron: HRMBlog Simon Stolz – 27 augustus 2013

Auteurs: Laury Zwart & Menno Lammers, FLOOW2

Geplaatst in BOO|s|T | Een reactie plaatsen

[BLOG] start-ups zijn de toekomst in de gebouwde omgeving, concurrentie is voor verliezers

Zero to OneOnlangs las ik het boek ‘Zero to one – creeer de toekomst’ van Peter Thiel. Peter Thiel is een succesvol ondernemer, venture capitalist en hedge fund manager. Hij is mede-oprichter van PayPal en doceert aan Stanford University.

Het boek begint met: “Ieder moment in het bedrijfsleven doet zich maar een keer voor. De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem bouwen. De volgende Larry Page of Sergey Brin zal geen zoekmachine maken. En de volgende Mark Zuckerberg zal geen sociaal netwerk opzetten. Als je deze mannen na-aapt, leer je niet van ze.” Doen wat iemand anders al weet en maakt creëert een wereld van 1 naar n (bestaande markt), het toevoegen van meer van hetzelfde. Maar als je iets nieuws gaat doen en een nieuwe markt creëert, dan ga je van 0 naar 1. De winnaars van morgen beconcurreren elkaar niet meedogenloos in een bestaande markt(en), maar gaan ontsnappen uit de competitie omdat hun bedrijf uniek is.

Toen ik dit in het boek las vroeg ik mij – als business innovator – al snel af, waarom doen we (bijna) allemaal hetzelfde in de bouw-, vastgoed- en installatiesector? Hoe gaan we vooruit, wat gaan we (niet) doen en met wie?

Twee wegen van vooruitgang — Als de bouw-, vastgoed- en installatiesector nadenkt over de toekomst, dan hopen we op een toekomst van vooruitgang. Peter Thiel geeft aan dat dit op twee manieren kan plaatsvinden, op een horizontale en op een verticale manier. Horizontale vooruitgang is goed voorspelbaar omdat we al weten hoe het eruit gaat zien. Op marco-niveau wordt het globalisering genoemd, dingen nemen – zoals bijvoorbeeld de lean methodiek van Toyota – die op een bepaalde plaats al werken en zorgen dat ze overal werken. Verblind door onze mobile devices, bouwen we nog steeds huizen, gebouwen, (spoor)wegen, gebouwgebonden installaties ontstaan in de 19e en 20e eeuw. Verticale (of intensieve) vooruitgang betekent nieuwe dingen doen, van nul naar één gaan. Nieuwe markten, klantbehoeften en business modellen creeren.

empty-pocketsConcurrentie is voor verliezers — Na de internetzeepbel in 2000, leerden we volgens Thiel vier lessen: maak stapsgewijze vorderingen, blijf lean en flexibel, wees beter dan je concurrent en richt je op het product en niet op verkoop. Het tegenovergestelde is waarschijnlijk beter: het is om stoutmoedigheid te riskeren dan trivialiteit, een slecht plan is beter dan geen plan, concurrentiemarkten vernietigen winsten en omzet is net zo belangrijk als het product. Welke situatie heerst in jouw organisatie?

Thiel schrijft in zijn boek: “‘volkomen Concurrentie’ wordt in de elementaire economie als zowel het ideaal als de standaardsituatie beschouwd. Zogenoemde volkomen concurrentiemarkten komen in balans wanneer het aanbod van de leveranciers in de vraag van de consumenten (lees ook opdrachtgevers, klanten, gebruikers) kan voorzien. Elk bedrijf in een concurrentiemarkt is niet onderscheidend en verkoopt dezelfde homogene producten. Aangezien geen enkel bedrijf enige marktkracht heeft, moeten ze allemaal verkopen tegen de prijs die de markt dicteert. Als er geld te verdienen valt, zullen nieuwe bedrijven op de markt verschijnen, die het aanbod verruimen, de prijzen drukken en daarmee de winsten wegvagen die hen afhankelijk hadden aangelokt.” Zie hier de huidige bouw-, vastgoed- en installatiemarkt, en gefocust op kosten, operatie en prestatie en waar een real time strategie vaak ontbreekt.

Tegenover deze volkomen concurrentie staat een monopolie, een bedrijf dat zo goed is in zijn specialisme dat geen enkel bedrijf een substituut kan leveren dat daaraan kan tippen. In een statische wereld is een monopolist nier meer dan een huurbaas. Maar we leven in een dynamische wereld waar het mogelijk is om nieuwe en betere dingen te ontwikkelen. Creatieve monopolisten bieden klanten meer keuze door volkomen nieuwe soorten overvloed aan de wereld toe te voegen. Kenmerken van een monopolie:

 1. Bedrijfseigen technologie (10 keer (!) zo goed als het dichtstbijzijnde alternatief);
 2. Netwerkeffecten;
 3. Schaalbezuiniging;
 4. Merkbekendheid;

De waarde van een nieuwe bedrijf wordt inmiddels bepaalt op basis van de som van al het geld dat in de toekomst zal worden verdiend. Een bedrijf uit de oude economie, die weinig groeit (of slinkt zoals we nu vaak zien in de sector) daarvan ligt de waarde in de nabije toekomst. De geschiedenis leert ons dat monopoliebedrijven de gevestigde bedrijven verdringen. Niets mis mee, want evenwicht in de bouw-, vastgoed- en installatiesector staat gelijk aan stilstand, en stilstand betekent de dood.

Start-ups zijn de toekomst — Het is een hele uitdaging om binnen bestaande (grote) organisaties nieuwe dingen te ontwikkelen. Bureaucratische hiërarchieën malen langzaam en gevestigde belangen schuwen risico’s. Om de sectoroverstijgende kansen te benutten op zoekt te gaan naar nieuwe markten en business modellen is de geëigende strategie om met startups te gaan werken. De grootste kracht van een nieuwe organisatie is een nieuwe manier van denken: een geringe omvang is belangrijker dan wendbaarheid, want hij biedt ruimte om na te denken. Een start-up moet vraagtekens zetten bij gevestigde ideeën en het zakendoen vanuit het niets omdenken.

Inmiddels lijkt modewoord ‘ontwrichting / disruptie’ ook in de bouw-, vastgoed- en installatiemarkt te gaan landen. Disruptie beschrijft hoe een bedrijf een nieuwe technologie kan gebruiken om een laagwaardig product tegen lage prijzen te introduceren en het product in de loop van de tijd te verbeteren, om uiteindelijk zelfs de top producten van gevestigde bedrijven die oudere (productie)technologie gebruiken te verdringen. Bezig zijn om ontwrichtend te zijn, geeft aan dat jezelf kijkt door de ogen van oudere bedrijven. Iedere (startend) bedrijf moet zichzelf volgens Thiel zeven vragen stellen:

 1. Kun je een baanbrekende technologie ontwikkelen in plaats van stapsgewijze verbeteringen?
 2. Is dit het juiste moment om dit specifieke bedrijf op te richten?
 3. Begin je met een groot aandeel in een kleine markt?
 4. Heb je jezelf met de juiste medewerkers omringd?
 5. Ben je in staat je product niet alleen te fabriceren maar ook te leveren?
 6. Is je marktpositie over tien en twintig jaar nog verdedigbaar?
 7. He je een uniek geheim ontdekt die anderen niet zien?

Keep Calm and Start UpBouwen vitale en innovatieve toekomst — De bouw-, vastgoed- en installatiesector blijft maar rommelen in de marge, al jaren lang. Klachten over eerlijke concurrentie, lage winsten, te duur personeel, etc. De bedrijven zijn nog nauwelijks in staat nieuwe markten en business modellen te ontwikkelen door zich vooral te focussen op het optimaliseren van het verleden. Herdefinitie van wonen, werken, mobiliteit zal moeten plaatsvinden. Als je hierover zelf niet gaat nadenken dan gaan anderen het wel doen en creëren de toekomst. Als je aan een betere toekomst wil bouwen, dan zal je ook in geheimen moeten geloven. Het grote geheim van onze tijd is dat er nog niet in kaart gebrachte grenzen te verkennen zijn en nieuwe uitvindingen te maken. De vooruitgang kan worden bereikt in elke branche of gebied van het bedrijfsleven. Als je blijvende waarde wilt creëren en vangen, bouw dan geen kleurloze verkooporganisatie, maar bouw een uniek nieuw bedrijf. Bouw aan de meest belangrijke vaardigheid die iedereen moet beheersen: zelf leren nadenken en het stellen van vragen die je leiden naar onbekende plekken en het vinden van waarde.

Must read — ‘Zero to One‘ staat vol met praktische tips, praktijkvoorbeelden en strategische inzichten. De inzichten van over strategie, teambuilding, verkoop, het pitchen van ideeën zijn breed toepasbaar. Het boek is zeker een must read voor  innovatoren, dwarsdenkers en friskijkers (in de gebouwde omgeving). Veel leesplezier en ben ik reuze benieuwd naar je antwoord op de vraag: ‘over welke belangrijke waarheid zijn erg weinig mensen het met je eens?’

** Keynote op Stanford University (van 6:00 tot 27:00) **

Geplaatst in BOO|s|T, Trends | Tags: , , , , | 1 reactie

[Artikel] Op kinderlijke wijze innoveren #InstallateursZaken

Smart CityVan slimme thermostaten tot BIM, Augmented Reality en Smart Homes; dankzij internet verandert de installatiebranche in een rap tempo. En dat geldt ook voor onze samenleving als geheel. Op dit moment zijn er ongeveer tien miljard apparaten verbonden met het internet. De verwachting is dat dit in 2020 gegroeid is tot dertig tot vijftig miljard apparaten. Wordt ‘Internet of Things’ een gamechanger voor de installatiesector? Volgens Menno Lammers, business innovator bij BOO|s|T Business Innovation wel. In dit artikel legt hij uit waarom.

We komen Internet of Things overal tegen: op het lichaam, in huizen, bruggen materialen en in de natuur. Mensen maken gebruik van hun smartphone tijdens het sporten (Nike+ sensor), bedienen hun thermostaat (Nest) vanaf hun vakantieadres, krijgen een signaal als hun sokken verkleuren (Blacksocks) en creëren via de telefoon diverse kleuren in de woning met de Hue lamp. Slimme sensoren worden ook gebruikt voor het monitoren van voedselproductie, dijken en bruggen zoals bij de Rotterdamse Van Brienenoordbrug. Daarnaast zien we steeds vaker dat bedrijven RFID-chips in hun producten verwerken om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.

De vierde revolutie — Internet of Things – het verzamelen en uitwisselen van data en waardevolle informatie in de fysieke wereld met behulp van digitale technologie – is een logisch vervolg in de ontwikkeling van het reeds bestaande internet. Na de mechanisatie, elektrificatie en de snelle opkomst van ICT, is er nu een vierde revolutie gaande, die leidt tot integratie van industriële productie, producten en onderhoudsdiensten in netwerken als Internet of Things.

Kansen — Voor installateurs liggen er ook grote kansen op het gebied van Internet of Things. Cisco heeft onlangs onderzoek gedaan naar de waarde die deze ontwikkeling de komende tien jaar wereldwijd zou kunnen genereren voor organisaties in de publieke sector. In Nederland gaat het om een bedrag van 36 miljard euro. Internet of Things biedt installateurs volop mogelijkheden om  nieuwe producten en concepten aan te bieden, waardoor zij zich kunnen onderscheiden in de markt. Ze zullen wel kennis in huis moeten hebben over gelijkspanning, privacywetgeving en beschikbaarheid van systemen.

PrijsconcurrentieSectoroverschrijdend — Zo hebben installatieconcepten , die gebruik maken van datastromen om energiebesparing en CO2-reductie te realiseren de toekomst. Deze concepten zullen echter allen voet aan de grond krijgen als de bouwkolom bereid is om nieuwe sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan en nieuwe business modellen te ontwikkelen, die gebaseerd op het uitwisselen en delen van informatie tussen mensen, machines en organisaties. Uiteraard zal er altijd een markt blijven voor ‘traditionele’ beheer en onderhoudswerkzaamheden, maar daar zullen prijsvechters het vooral voor het zeggen hebben.

Robot directeur — Vorig jaar publiceerde het McKinsey Global Institute het rapport “Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy” met daarin twaalf technologische technologieën, die onze economieen in de toekomst wel eens een heel ander gezicht zouden kunnen geven. In dat rijtje was ook Internet of Things te vinden. Internet of Things draagt bij aan de verdere ontwikkeling van digitalisering en robotisering. Onderzoekers van de Universiteit of Oxford schatten dat maar liefst 47 procent (zie rapport ‘The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?) van alle banen binnen twintig jaar een groot risico loopt om te verdwijnen door digitalisering en robotisering. Onlangs heeft het venture capital bedrijf Deep Knowledge uit Hong Kong als eerste bedrijf in de wereld een robot (Vital) als directeur aangesteld. Vital heeft de positie gekregen, omdat hij patronen kan zien in marktontwikkelingen die mensen zouden missen.

Nieuwe concurrentie — Robotisering en digitalisering bieden ook kansen. Diverse bedrijven passen zich al aan en spelen goed in op de huidige trends en ontwikkelingen. Zo zijn Honda, Apple (Homekit), LG (HomeChat) en Google al actief op de markt van de ‘smart homes’. Dat onderstreept nog maar eens een ontwikkeling, waarvan de installatiebranche zich nog nauwelijks bewust is: de toekomstige concurrent zou wel eens uit een totaal andere sector kunnen komen.

Integrale aanpak — Bedrijven in de installatiesector die een creatieve en integrale aanpak van uitdagingen voorstaan, hebben de meeste kans om te profiteren van Internet of Things. Daarnaast moeten ze niet schromen om nieuwe   samenwerkingsverbanden aan te gaan en te innoveren. Internet of Things biedt onder andere kansen op het gebied van procesoptimalisatie en het realiseren van nieuwe producten, serviceconcepten en lease-diensten. Waar je vroeger vooral goed moet zijn in je vak, zal je je nu moeten weten te presenteren als een seriële meester. Naast je technische vak verstaan, betekent het ook op de hoogte zijn nieuwe ontwikkelingen (in en buiten de sector). Klanten ‘volgen’ deze ontwikkelingen ook en googlen net zo makkelijk naar concepten, producten en dergelijke.

Smart cities — Internet of Things druk al enige jaren haar stempel in de gebouwde omgeving. Die invloed zal alleen maar toenemen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de snelle ontwikkeling van ‘Smart Cities’. Smart Cities leunen op een verzamelingen van verbonden devices en slimme ICT oplossingen, waarbij de stad op verschillende manier meer leefbaar wordt gemaakt. Van slimmer omgaan met afval tot het regelen van verkeer of vergroten van burgerparticipatie. Google maar eens op steden zoals: Kopenhagen, Amsterdam, Wenen, Barcelona, het Zuid-koreaanse New Songdo of een Amsterdamse project The Edge.

2014-03-04 16.04.36Als een kind — Internet of Things groeit met de dag. Net zoals ooit bij de opkomst van van het internet het geval was, staan we nog maar aan het begin.  Als de installatiesector niet buiten de boot wil vallen, zal ze moeten leren te denken als een professional van de 21e eeuw. Maar wel als eentje die durft te spelen als een kind, zodat hij innovatief en creatief kan zijn. Luister dus niet naar wat je klant zegt, maar ga zelf innoveren. Veel plezier met gamechangen!

Bron: InstallatieZaken

Geplaatst in BOO|s|T | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

[Artikel] Real-time strategie is de toekomst

Verdwaald-442x266In een tijd waarin het landschap sneller verandert dan ooit, kunnen organisaties steeds moeilijker mee komen. Veranderingen gaan snel en komen vaak onverwacht. Mee blijven doen in de transitie betekent óf een real-time strategie ontwikkelen, óf afvallen.

De afgelopen jaren hebben bedrijven in de bouw-, vastgoed en installatiesector een transitieproces ingezet. Het moet allemaal slimmer, goedkoper, duurzamer en de klant staat centraal. Als een dolle implementeren bedrijven BIM, LEAN en ketensamenwerking en trekken ze ‘nieuwe’ mensen aan. Voor de komende periode staan het schrijven van de (jaar)plannen en de bijbehorende heisessies op de agenda, waarbij de klassieke managementmodellen (SWOT-analyse, BCG-matrix, value chain, vijfkrachtenmodel van Porter) naar hartenlust worden gebruikt. Echter, zijn de vaak standaard heisessies te kort in tijd, verbeeldingsloos, energie slurpend en weinig motiverend. Daarnaast, zijn deze managementmodellen en het aloude strategisch denken – gericht op de bedrijfstak en concurrentievoordeel – gezien de dynamische tijd waarin we leven erg beperkt en statisch.  Een gemiste kans om methodieken van de 21e eeuw zoals Lean Startup, Theory U, Business Model Canvas en/of LEGO® SERIOUS PLAY® in te zetten.

De hiërarchische structuren en organisatorische processen die in de bouw-, vastgoed- en installatiesector decennia lang gemeengoed waren om bedrijven te runnen en te verbeteren zijn niet meer voldoende om te winnen. Strategiebepaling en implementatie met een top-down benadering waarbij 20% van het management 80% van de strategie bepaalt, faalt. De traditionele manieren van werken bieden niet voor iedereen de mogelijkheid om inzichten te uiten en de wereld verandert sneller dan dat de plannen kunnen worden uitgevoerd. In de meeste bedrijven gaat strategische planning niet over het nemen van beslissingen voor de dag van morgen en overmorgen, maar over het documenteren van keuzes die al zijn gemaakt. De (jaar)plannen zijn vaak een update van de plannen van vorig jaar, die vaak genet zijn op oude motivatie- en beloningssystemen in plaats van goede dingen doen omdat ze goed zijn. Bedrijven in de nieuwe economie heroverwegen de manier waarop zij hun strategie ontwikkelen, zodat ze meer, beter en sneller beslissingen kunnen nemen.

In tijden van grote veranderingen kan het management vaak niet meer aangeven waar en wanneer de gevolgen van beslissingen opduiken. Bedrijven komen vaak in de problemen, omdat het management niet weet wat ze niet weten. Zekerheden bestaan niet meer en organisaties kunnen in de nieuwe economie alleen succesvol geleid worden als het management beseft dat continue verandering de enige zekerheid is. In feite moet het begrip ‘strategie’ – een term die nu losjes wordt gebruikt om de sporadische (productie, uren, budget)planning te dekken – nog evolueren. Strategie doet er toe, maar de uitvoering ervan is de sleutel. Strategie is iets wat je beleeft, doorvoelt en waar je naar handelt, in tegenstelling tot een geplande route en een opgeborgen document.

You don't build a business. You build peopleHet beter benutten van menselijk potentieel, nieuwe vormen van leiderschap, nieuwe business modellen en methodieken van de eenentwintigste eeuw zijn nodig om het bedrijven weer wendbaar te maken. Wijze leiders erkennen dat de enige duurzame bron van (concurrentie)voordeel de ervaring, nieuwe kennis en verbeelding is, die aanwezig is bij de mensen van de organisatie. Door het ontketenen van het volledige potentieel van mensen en in co-creatie nieuw activiteiten ontwikkelen, ontstaat er meer participatie, inzichten, nieuwe kennis, meer betrokkenheid en uiteindelijk ook meer commitment en vindt er een snellere implementatie plaats. De (onvermijdelijke) toekomst voor bedrijven en het volledige potentieel van mensen te benutten, is te gaan werken met een real-time strategie. Een real-time strategie is dynamisch en verandert voortdurend en is gebaseerd op een gedeelde identiteit en een set ‘simple guiding principles’. Simple guiding principles begeleiden het bedrijf gedurende het hele leven ongeacht veranderingen in doelen, strategieën, soort werk en management. De principes verbeteren de snelheid en de kwaliteit van de kritische besluitvorming significant en maken het bedrijf wendbaar in het veranderende landschap.

Bedrijven in de bouw-, vastgoed- en installatiesector weer opbloeien door zich te concentreren op de in co-creatie ontwikkelde gedeelde identiteit en simple guiding principles. Real-time strategie is vereist om succesvol te transformeren naar een organisatie van de eenentwintigste eeuw. Maar hoe serieus durf jij het te spelen?

Bron: www.cobouw.nl

Geplaatst in BOO|s|T | 2 reacties

[BLOG] De bouw-, vastgoed en installatiesector en de #TrendRede 2015

Ander perspectief - dwarsdenkerVandaag is de TrendRede voor de vijfde keer voorgelezen. De TrendRede is een cadeau voor burgers, bedrijven en bestuurders in Nederland en wordt belangeloos samengesteld door een groep van dertien Nederlandse trendwatchers. Vorig jaar schreef ik de blog ‘De #TrendRede en de dwarsverbinding met de ‘bouw’sector’ waarin de drie hoofdlijnen door mijn zijn doorvertaald naar de gebouwde omgeving. Hieronder vindt je wederom mijn doorvertaling en door mij geselecteerde highlights uit de TrendRede. Uiteraard ben ik erg benieuwd naar jouw aanvullingen, bevindingen en praktijkvoorbeelden (!) en nodig ik je van harte uit om onderaan deze blog te reageren (of via Twitter).

De ondertussenheid – De transitie van een achterhaald systeem richting het noodzakelijke nieuwe, kent een tussenfase. Het oude kwijnt langzaam weg terwijl het nieuwe nog niet op volle sterkte is. Het is de fase waarin de vernieuwingskracht substantiële weerstand ondervindt omdat de gevestigde orde zijn territorium verdedigt. De vernieuwingsbeweging die voortvarend van start ging, wordt bedachtzamer. De stappen voorwaarts worden kleiner, meer overwogen. De vertraging geeft ons tijd de grammatica te ontdekken voor het nieuwe ‘denken en doen’. Pioniers laten zich niet weerhouden en zien de tijdgeest als vruchtbare voedingsbodem voor experimenten. In het afgelopen jaar heb ik met diverse pioniers (in loondienst, ZP-ers en (co)founders van startups) gesproken en voelde hun drive en bewonder hun intrinsieke motivatie om het anders te doen. Voorbeelden van startups in de nieuwe wereld zijn voor mij onder andere: QwikSense, SoBuildings, FIMBLE, Sustay, FLOOW2, The Placemaker, WeShareSolar, Solarswing en VandeBron. Ook ben ik erg nieuwsgierig Project Tango van Google (niet gesproken) en welke voedingsbron SPARK Campus gaat creeren voor toekomstige bedrijven. Als deze toekomstige bedrijven in staat zijn zich te ontdoen van traditionele financiering en de kanteling gaan inzetten van dividend naar ideologie dan maken we echt stappen naar de nieuwe tijd. Nieuwe business modellen zullen hiervoor het fundament zijn.

De vernieuwingsomslag gaat gepaard met een felle discussie over de nieuwe variabelen die onze waarheden gaan bepalen. Als bijvoorbeeld de ABN AMRO bank het bericht ‘Herstel bouwsector versnelt‘ gepubliceerd, dan explodeert mijn timeline. Z’n bericht over toenemende bouwproductie zegt helaas niets over de vitaliteit en wendbaarheid van het bedrijf en de sector, terwijl we nog steeds veel waarde aan lijken te hechten aan deze omzetcijfers. Bij een hogere omzet kan je tenslotte nog steeds maximaal verlies lijden.

De bedrijven actief in de gebouwde omgeving zijn zich gelukkig wel meer bewust van het nieuwe en weten ook dat ze nog tijd nodig hebben om zich te bekwamen. Het nieuwe denken vraagt om reflectie en realiteitszin. Het succes van de nieuwe wereld moeten we niet beoordelen op haar omvang maar op de richting die wordt ingezet. Tenslotte verdwijnt de oude bouwsector – dankzij software en robots – en gaan we bouwen aan een nieuwe bouwindustrie. Deze transitie vraagt om een nieuwe generatie die niet alleen is opgeleid om cijfers te ontleden, maar juist creativiteit en innovativiteit.

“If you do not think about the future, you cannot have one” – John Galsworthy, Engelse schrijver (1867 – 1933) [Bron: TrendRede 2015]

De wederopbouw van betekenis – Wie wil bouwen heeft stenen nodig. Willen we oude systemen overbodig maken, dan moeten we nieuwe bouwstenen anders stapelen. Bijvoorbeeld zelforganiserende dwarsverbindingen die wijzen naar nieuwe methoden van werken, burgerschap en van leven. Op naar een nieuw DNA zou Gerben van Dijk (procesmanager bij Vernieuwing Bouw) zeggen. We gaan ook op zoek naar nieuwe relevantie naar wat we doen, alleen en vooral ook met anderen. De grootste uitdaging en tegelijkertijd kracht voor de komende jaren ligt in het besef dat we werken met mensen die geen kopie zijn van onszelf noch dat ooit zullen worden. Het ontketenen van potentieel en de originele betekenis van human resource (waardebron i.p.v. kostenpost) zullen we gaan ontdekken, ontwikkelen en herwaarderen. De P van People (en Pleasure) zullen hoger op de agenda komen te staan en vraagt nieuw leiderschap, tenslotte krijgt leiderschap in de bouw recent nog een mager zesje. Een andere grote uitdaging is de opgave om technologische expansie en menselijke vooruitgang een gemeenschappelijk belang te geven en zo samen te laten vloeien. Deze uitdaging gaan we sowieso terugvinden in de ontwikkeling van Internet of Things, ‘connected home / building’ en de robotisering.

De bouw-, vastgoed- en installatiesector staat ook voor een betekenisrevolutie. Er loopt veel opgeblazen economische waarde uit de markt. Hele sectoronderdelen, zoals de tussenhandel, krijgen het moeilijk, want we kunnen nu peer-2-peer en real time handelen, produceren en communiceren. Nieuwe toetreders gaan zich af van het efficiencydenken (lees: ketenoptimalisatie), waarbij productiemethoden eerder de behoeften van aandeelhouders dan van de eindgebruiker eerbiedigen. Ze wegen de wezenlijke bijdrage van de basismaterialen aan het eindproduct af en met het oog op de maatschappelijke betekenis en elimineren ze zoveel mogelijk ballast, vervuiling en verspilling. Daarnaast gaan bedrijven steeds vaker samenwerken met technologen, water-, energiebeheerders, culturele antropologen (zoals prof. dr. Alfons van Marrewijk), psycho- en sociologen en toekomstige bewoners om gezamenlijk de bouwstenen te bepalen voor nieuwe wijken of transformaties. Gaan we dan toch echt de transitie van maken van business case naar value case. Dit zou betekenen dat we (eindelijk) ook de stap zetten van toegevoegde waarde in de keten naar gedeelde waardecreatie voor het waardenetwerk. Het lijkt een investering, maar het blijkt zich uit te betalen in een nieuwe relevantie voor de nieuwe tijd. De nieuwe mens zoekt ook een nieuwe overheid / publieke organisatie (Rijk, provincie, gemeente, woningbouwcorporatie, etc.) die niet regisseert maar faciliteert en durft aan te haken bij de kracht van verbonden individuen, waarbij de connectiviteit het succes bepaalt. Een mooi succesvol voorbeeld is het project Coehoorn in mijn woonplaats Arnhem.

Transitieperiodes - LSPDe orkestratie van het ongemiddelde – Niemand voelt zich nog gemiddeld – we koesteren het unieke in onszelf – en dus past standaardisering, die een beperking van onze eigenheid inhoudt, ons steeds minder. Burgers trekken actief verantwoordelijkheden naar zich toe en de overheid decentraliseert zelf daar waar wij die verantwoordelijkheid liever niet ontvangen. Rechtlijnig denken leidt niet langer tot succes, net als top-down denken, strikte kaders en uitgestippelde routes. Oplossingen voor complexe problemen liggen vaak in nieuwe (onverwacht relevante) verbindingen binnen of buiten het oorspronkelijke netwerk. Het creëren (of krijgen) van speelruimte (bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe materialen in en/of op gebouwen, om te dromen, uit te proberen om zo het volledige potentieel van mensen te ontketenen is van essentieel belang. Om iets nieuws te maken moeten we de maakbaarheid loslaten en het zichzelf intrinsiek laten ontwikkelen. In de sector moet je vaak nog je plek verwerven, terwijl het nieuwe uitgangspunt is dat we al iemand zijn en juist daarmee betekenis hebben.

Bevragen en betekenis – 2015 wordt door de schrijvers van de TrendRede uitgeroepen tot het jaar waarin we onszelf bevragen op onze betekenis. De vragen die we durven te formuleren zetten de toon voor wat we nog gaan ontdekken. Vanuit BOO|s|T Business Innovation wil ik daar – naast mijzelf ook bevragen en ontdekken – graag een bijdrage aan leveren zodat bedrijven nieuwe zakelijke activiteiten kunnen ontdekken, ontwikkelen en realiseren. Mijn grootste ontdekkingstocht van de afgelopen drie maanden was de wondere wereld van LEGO® SERIOUS PLAY®. Deze methodiek – met LEGO® stenen als communicatiemiddel – is een krachtig en vernieuwend hulpmiddel om het volledige menselijk potentieel van een organisatie of team te ontsluiten. Het helpt mensen te verbinden, barrières te beslechten en bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Ik ben er van overtuigt dat deze methode bedrijven en startups helpt in de vooruitgang en ontwikkeling naar de nieuwe tijd.

“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.” – Plato

Geplaatst in BOO|s|T, Talenten, Trends | Tags: , , , , , , | 1 reactie

[Artikel] Robots en software banenmotor bouw

De komende jaren creëren we meer banen voor robots en software dan voor mensen. Ook de huidige bouwsector gaat de eeuw van de machine niet overleven, een nieuwe bouwindustrie gaat ontstaan.

De bedrijven in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zijn druk bezig om oude bouwprocessen te (sub)optimaliseren middels software en ketensamenwerking. Objecten worden gemodelleerd in BIM, we communiceren via sociale media met onze stakeholders, lezen tekeningen via tablets en straks via wearables. Onderdelen van objecten (en in China hele huizen) worden geprint, beheer en onderhoud wordt binnenkort automatisch gepland door slim gebruik te maken van Internet of Things en inspecties worden steeds vaker uitgevoerd met drones. Daarnaast zetten diverse bedrijven maximaal in op de industrialisatie van eindproducten – zoals bijvoorbeeld gebeurd bij de Stroomversnelling – in samenwerking met (strategische) coalities.

2014-04-26 12.23.56We zien dat machines en software een steeds dominantere positie gaan innemen. Machines hebben spierkracht vervangen en software vervangt denkkracht. Machines en organisaties kunnen opereren met behulp van de menselijke taal. Nu wordt de menselijke taal steeds meer vervangen door software, de taal van de machines zelf. Door deze ontwikkeling zijn mensen, maar ook bedrijven, niet langer nodig. Robots – machines die worden aangestuurd met intelligente software waardoor zij zelfstandig activiteiten in meerdere richtingen uitvoeren nadat ze zijn aangezet – kunnen zelfs een groot deel van een bedrijf compleet overnemen. Mensen uit de bouw-, installatie en vastgoedsector van de twintigste eeuw worden als het ware de komende jaren gedisrupteerd.

Minister Asscher (Sociale Zaken) gaf in april aan dat er veel werk verdwijnt door automatisering. Moeten de bedrijven in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zich dan zorgen gaan maken, nu software en robots het werk gaan overnemen? Volgens het rapport ‘The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?’ van de Oxford Universiteit wel. De onderzoekers schatten dat maar liefst 47 procent van alle banen binnen twintig jaar een groot risico loopt om te worden ingepikt door software en machines. De uitvoerende beroepen – makelaars, chauffeurs, bouwvakkers, werkvoorbereiders, administratieve medewerkers en zelfs contractmanagers en accountants,– moeten als eerste vrezen voor hun baan. Onlangs heeft het venture capital bedrijf Deep Knowledge uit Hong Kong als eerste bedrijf in de wereld een robot als directeur aangesteld. De robot genaamd Vital (Validating Investment Tool for Advancing Life Sciences) krijgt een gelijkwaardige rol in het team met gelijk stemrecht. Vital is aangesteld omdat hij patronen kan zien in marktontwikkelingen die mensen zouden missen. Ondanks deze ontwikkelingen blijkt uit recent onderzoek van ING dat de Nederlandse economie bij uitstek kan profiteren van productiviteitsverhogende innovatie en dat deze ‘robotisering’ leidt tot nieuwe kansen voor zowel werkgevers als werknemers.

2014-01-20 23.27.32 De industrialisatie van de bouwsector zal zich verder gaan ontwikkelen, want het is eten of gegeten worden. Ieder individu (als onderdeel van een bedrijf) zal zich de vragen moeten stellen: ‘hoe zien mijn werkzaamheden eruit als het proces van idee t/m exploitatie in 2030 voor 50 procent gerobotiseerd is? Volgens Lynda Gratton (professor London Business School en schrijver van het boek ‘de werkrevolutie’) gaan er drie verschuivingen op het gebied van intellectueel, sociaal en emotioneel kapitaal plaatsvinden, waardoor mensen zich in drie rollen gaan ontwikkelen:

 1. Van oppervlakkige generalist naar seriële meester. De concurrent van de oppervlakkige generalist is Wikipedia en Google. De seriële meester zal focussen op diepgang gebaseerd op een onderwerp en waar zijn/haar passie ligt;
 2. Van geïsoleerde concurrent naar innovatieve connector. Transsectorale netwerken zijn de toekomst om samen ambities te realiseren en te innoveren in plaats van in je eentje te concurreren tegen de rest van de wereld;
 3. Van gretige consument naar bezielde producent. Van ‘ik werk voor geld dat ik gebruik om spullen te consumeren en dat maakt me gelukkig naar ik werk om productieve ervaringen op te doen die ten grondslag liggen aan mijn geluk’.

Willen wij geen periode van onaangepastheid meemaken, dan zullen we moeten gaan denken als professionals van de eenentwintigste eeuw en gaan spelen als een kind om innovatief en creatief te zijn. Software en robots moeten we omarmen en onszelf en onze persoonlijke en bedrijfsactiviteiten gaan herontdekken. Als de komende jaren robots en software de banen van de oude bouwsector gaan overnemen, dan bouwen wij aan een nieuwe bouwindustrie.

Auteur: Menno Lammers – www.BOOsTBusinessInnovation.nl

Bron: cobouw.nl

Geplaatst in BOO|s|T, Trends | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen